E-mail: info@arkada-trgovine.hr | Info telefon: 051 513 049

0 Proizvoda 0,00 kn
 • Najveći izbor i najbolje cijene građevinskog materijala, žbuka, fasada, izolacija i hidroizolacija, opločnika, termo blokova, kanalica i drugog crijepa, boja i lakova - i to sve na jednom mjestu.

RAMShopSite

Kombi ploče

 • Cijena: 0,00 kn~0,00 E u r

Ploče od drvene vune, povezane s cementnim vezivom, imaju veoma dugu tradiciju i danas se smatraju za veoma dobar i pouzdan izolacijski materijal...

Pošaljite upit za ovaj proizvod

 • Opis proizvoda

Ploče od drvene vune, povezane s cementnim vezivom, imaju veoma dugu tradiciju i danas se smatraju za veoma dobar i pouzdan izolacijski materijal. Razvijale su se od prvobitnih jednoslojnih ploča do višeslojnih s jezgrom od ekspandiranog polistirena, mineralne, odnosno kamene vune i ostalih materijala s izuzetnim izolacijskim svojstvima. U primjeni su ostali svi tipovi ploča, jer osim uporabe za građevne namjene, često se koriste kao akustične ploče s dobrim toplinskim i zvučno izolacijskim, te apsorpcijskim svojstvima.

Svakako, lagane drveno-cementne ploče zbog svog sastava spadaju u kategoriju prirodnih i prirodi prijaznih proizvoda.

Osnovna sirovina je drvo četinjača domaćeg podrijetla, iz kojega se izrađuje drvena vuna, koja s postupkom mineralizacije postaje teško zapaljiva, a u kompaktnu cjelinu je povezana s cementnim vezivom.

Zbog cjelokupnog proizvodnog procesa vlakna drveta ne trunu, otporna su na insekte i na upijanje vode a u isto vrijeme su i neutralna kod ugradnje u kombinaciji s drugim građevnim materijalima i kovinama.

Jednoslojne lagane građevne ploče se danas koriste kao nosač mineralnih žbuka u sustavima ventiliranih fasada, pregradnih zidova, unutarnjih obloga potkrovlja, kao unutarnja obloga zidova u sustavu obloženog betona i slično. Glavne prednosti u gradnji prostora iznutra su dobra toplinsko-zvučno izolacijska svojstva, osiguravanje akumulacije te kasnijeg povrata viška topline i vlage, dok sa uporabom mortova s mineralnim vezivima (vapno, cement) pak, osiguravamo izuzetno ugodnu klimu za boravak. Svoju primjenu su našle također, u suvremenim sustavima zidnih grijanja s uporabom prirodnih žbuka.

U aplikacijama za zvučnu izolaciju koriste se tako zvane akustične ploče, kod kojih površina ostaje neobrađena. Zbog toga ploče odlično apsorbiraju zvuk i ne uzrokuju njegov povrat u prostor. Za takve namijene se koriste finija vlakna drvene vune a površinu je moguće obojiti u bojama po želji ili ju ostavimo neobrađenu, također, je moguća izrada u varijanti s bijelim cementom. U svim slučajevima struktura drveta ostaje vidna i otvorena, te djeluje kao dekorativni element u prostoru.

Akustične ploče se koriste za zvučnu izolaciju u radionicama, industrijskim halama, sportskim, kino i koncertnim dvoranama, učionicama, zatvorenim bazenima i strelištima, studijima, hotelima i restoranima, garažama, ukratko, svugdje, gdje želimo »ukrotiti« preglasnu buku i skratiti vrijeme odjeka zvuka, kako bi osigurali za čovjeka ugodan prostor.

Višeslojne lagane građevne ploče, kod nas nazvane i »kombi« ploče, su nastale objedinjavanjem dobrih svojstava drvo-cementnih ploča kao nosača žbuka i dodatnog sloja od materijala sa izrazitim izolacijskim svojstvima, kao što su ekspandirani polistiren, odnosno stiropor u klasičnom obliku i noviji s dodatkom grafita, odnosno Neopor®, također, za dodatni sloj se koristi i mineralna (kamena) vuna. Uvriježeno je, da su nezamjenjive kao osnova u sustavima kompaktnih fasada s debeloslojnom žbukom, jer osim odličnih toplinsko izolacijskih svojstava imaju izuzetnu otpornost na mehanička opterećenja i tuču. Mogu biti ugrađene kao vanjska stjenka kod gradnje tehnikom »obloženog betona« ili naknadno, lijepljenjem i dodatnim pričvršćenjem.

Također, koriste se kod izoliranja toplinskih mostova po sistemu »izgubljene oplate« (betonske ploče, nadvoji, serklaži...) na vanjskoj strani zgrada. Često se višeslojne ploče koriste kao univerzalna zašita stropova garaža, posebno velikih podzemnih garaža poslovnih zgrada, trgovačkih centara, stambenih zgrada i slično. Ploče se ne obrađuju sa žbukom, već ostaju vidljive i na taj način i dekorativne. Ovisno o zahtjevima projekta i naknadno kod odabira vrste ploča, moraju osigurati osim vizualnog izgleda, toplinsku i zvučnu izolaciju, apsorpciju zvuka i neki od tipova ploča i protiv požarnu zaštitu. Ove ploče možemo izraditi kako sa sivim, tako i s bijelim cementom, a po zahtjevu ih možemo i obojiti.

Bitne značajke laganih građevnih ploča:

 • proizvod od prirodnih sirovina,
 • odlična izolacija protiv visokih i niskih temperatura,
 • trajno postojan materijal, koji ima isti životni vijek kao i zgrada, u kojoj je ugrađen,
 • otpornost na utjecaje kemikalija i insekata,
 • mala težina,
 • dobra mehaničko-konstrukcijska svojstva,
 • dobra paropropusnost,
 • stabilna površina, pogodna za nanošenje svih vrsta mineralnih žbuka, mortova i betona,
 • neutralnost kod ugradnje s građevnim materijalima i kovinama,
 • štiti u uvjetima požara, jer djeluje kao zaštita od visokih temperatura,
 • jednostavna obrada kod ugradnje,

U slučajevima ugradnje, gdje ploče ostaju vidljive, još su slijedeće značajke:

 • zbog otvorene površinske strukture imaju odlična akustična svojstva, izolacijsku moć kao i apsorpciju zvuka,
 • odličan vizualni i prirodni izgled,
 • dobra podloga za nanošenje različitih boja.

Osim navedenog treba navesti, da neka svojstva, prije svega višeslojnih građevnih ploča ovisne o vrsti u njima ugrađene toplinske jezgre, zbog toga kod odabira treba znati zahtjeve s obzirom na svojstva proizvoda za odabranu aplikaciju. Pojedina svojstva su opisana kod proizvoda u nastavku.

Ostvarite popust od 10% na gotovinsko plaćanje u našim prodajnim centrima!
Arkada trgovine

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.