E-mail: info@arkada-trgovine.hr | Info telefon: 051 513 049

0 Proizvoda 0,00 kn
 • Najveći izbor i najbolje cijene građevinskog materijala, žbuka, fasada, izolacija i hidroizolacija, opločnika, termo blokova, kanalica i drugog crijepa, boja i lakova - i to sve na jednom mjestu.

RAMShopSite

DUELASTIK HIDROPROTEKT -komponenta A + komponenta B - Samoborka

 • Cijena: 0,00 kn~0,00 E u r

Pošaljite upit za ovaj proizvod

 • Opis proizvoda

NAMJENA: Dvokomponentna fleksibilna hidroizolacijska masa na osnovi cementa za:

 • hidroizolaciju ispod keramiČkih obloga: u kupaonicama, balkonima, terasama, bazenima
 • hid¸¸roizolaciju vanjskih zidova i temelja,
 • hidroizolaciju betonskih spremnika za vodu, betonskih cijevi

Odlikuje ga visoka fleksibilnost i vodonepropusnost, premošČuje pukotine, odolijeva
negativnom pritisku vode i štiti beton od karbonizacije. Pogodan je za sanaciju spojeva
različitih građevinskih materijala.

SASTAV: DUOELASTIK HIDROPROTEKT je masa koja se sastoji od dvije komponente:

 • KOMPONENTA A je suha komponenta na osnovi cementa, kvarcnog pijeska i aditiva;
 • KOMPONENTA B je tekuća visokokvalitetna polimerna disperzija.

Omjer miješanja je 2:1 (komponenta A : komponenta B)

IZGLED:

 • komponenta A – sivi prah
 • komponenta B – mliječno bijela tekućina

TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA: Razredba prema HRN EN 14891: CM OP

Početna vlačna čvrstoća prionjivosti >=0,5 N/mm2
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline >=0,5 N/mm2
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu >=0,5 N/mm2
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja ciklusa >=0,5 N/mm2
Vlačcna čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom >=0,5 N/mm2
Vodonepropusnost Nema prodiranja
Premoštenje pukotina u standardnim uvjetima >=0,75 mm
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s kloriranom vodom >=0,5 N/mm2
Premoštenje pukotina na niskoj temperaturi (- 5°C) >=0,75 mm
Premoštenje pukotina na vrlo niskoj temperaturi (- 20°C) >=0,75 mm
Maksimalna debljina po sloju 2 2 mm
Maksimalna ukupna debljina 5 mm
Vrijeme sušenja (20°C,60% rel.vlaga) 4-6 sati
Vrijeme uporabe (20°C,60% rel.vlaga) 60 min

POTROŠNJA: OVISNO O NAMJENI I PODLOZI, komponenta A + B :

 • za premazivanje cetkom ili valjkom - 1,1-1,2 kg/m2/mm (razrjeden s 10% vode)
 • za gletanje i armiranje - 1,2-1,4 kg/m2/mm

POSTUPAK: PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti ciste, cvrste, nesmrznute i bez ostatka oplatnih ulja.
Sa podloga od betona, porobetona, cementnih i vapnenocementnih žbuka ukloniti necistoce,
nevezane dijelove, ostatke ulja i plijesni postupkom pjeskarenja ili pranja visokotlacnom pumpom.
Oštecene dijelove mehanicki ukloniti od podloge, a pukotine i neravnine sanirati
REPARATURNIM MORTOM F ili G.

Podloge prije nanošenja DUOELASTIK HIDROPROTEKTA navlažiti vodom. Za vrijeme
nanošenja hidroizolacijske mase podloga mora biti površinski suha ili mat vlažna.
Jako upojne podloge (beton, porobeton, stari cementni estrih i žbuku) impregnirati UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijedenim vodom u omjeru 1:1 neposredno prije
nanošenja DUOELASTIK HIDROPROTEKTA.

PRIPREMA MATERIJALA:

U vecu posudu uliti komponentu B u koju lagano usipavamo komponentu A i izmiješamo
elektromješacem u homogenu masu u omjeru A : B (kg:lit) - 2 : 1. Izmiješani materijal mora
odstajati cca 5 min (vrijeme sazrijevanja) te ga prije upotrebe ponovo lagano promiješati.
Za nanošenje cetkom po potrebi dodati vodu (do 10% na ukupnu kolicinu),a za nanošenje
gleterom materijal je spreman za uporabu.

PRIMJENA:

DUOELASTIK HIDROPROTEKT nanositi četkom, valjkom ili gleterom u najmanje dva sloja
(2 mm po sloju).Prvi sloj treba potpuno prekrivno utrljati u podlogu. Drugi sloj nanositi na
djelomicno ocvrsli prvi sloj unutar 4-6 sati okomito na smjer nanašanja prvog sloja. Za sve
spojeve između horizontalnih i vertikalnih površina, dilatacijske spojeve koristiti traku za
brtvljenje, za kutove gotove brtvene kutove,a oko cijevi brtvene manšete. Ovi pomočni
brtveni materijali utiskuju se u svježi prvi sloj DUOELASTIK HIDROPROTEKT mase. Drugi
sloj se nanosi nakon djelomicnog očvršćivanja prvog sloja.

Jako ispučane sanacijske površine ili spojeve razlicitih materijala (drvo - lim, crijep - lim)
rabicirati staklenom mrežicom Samoborka PRIMAFAS 160 utiskujući je u svježi prvi sloj.
Mrežica mora biti potpuno prekrivena masom. Drugi sloj nanosimo nakon 4-6 h. Po potrebi se
može nanijeti i 3.sloj pazeći da ukupna debljina po čitavoj površini bude jednaka i ne prelazi 5
mm.

Polaganje keramičkih pločića i ostalih podnih obloga poput kamena, mramora ili granita može
uslijediti 24 sata nakon nanošenja zadnjeg sloja DUOELASTIK HIDROPROTEKTA. Za
ljepljenje upotrijebiti TERATEKT FLEKS, a za fugiranje TERAFIL FLEKS. Upute o primjeni
nalaze se u tehničkim uputama za TERATEKT FLEKS i TERAFIL FLEKS.

Vidljive vertikalne površine obradene DUOELASTIK HIDROPROTEKTOM moguće je obojati
bojom za beton AKROTON ili AKROTON PLUS.

Napomena: DUOELASTIK HIDROPROTEKT nije završni sloj na prohodnim površinama. Za
vrijeme sušenja površina premazana DUOELASTIK HIDROPROTEKTOM mora biti zaštičena
od direktnog sunca i vjetra kako bi se osiguralo homogeno sušenje i očvršćivanje. Zaštititi od
kiše najmanje 24 h.

Navedena primjena odnosi se na temperaturu zraka 20±2°C i 60±5%rel.vlažnosti zraka.
Prilikom izvodenja radova pridržavati se važečih građevinskih normi.

ALAT: zidarska žlica, zidarska cetka, valjak,metalni gleter; Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA: Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE: komplet 7 kg (komponenta A+B), 15 kg (komponenta A+B) vreca 25 kg (komponenta A) + kanta 12,5 l (komponenta B)

SKLADIŠTENJE: u suhoj prostoriji na paleti zašticeno od sunca i smrzavanja

ROK UPOTREBE: u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

Ostvarite popust od 10% na gotovinsko plaćanje u našim prodajnim centrima!
Arkada trgovine

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.