E-mail: info@arkada-trgovine.hr | Info telefon: 051 513 049

0 Proizvoda 0,00 kn
  • Najveći izbor i najbolje cijene građevinskog materijala, žbuka, fasada, izolacija i hidroizolacija, opločnika, termo blokova, kanalica i drugog crijepa, boja i lakova - i to sve na jednom mjestu.

RAMShopSite

Herkules

  • Cijena: 0,00 kn~0,00 E u r

Pošaljite upit za ovaj proizvod

  • Opis proizvoda
Proizvod dimenzije cm jedinica mjere težina kg/m2 pakiranje m2/paleti kom/m2 težina kg/kom Sadržaj palete VPC (kn)
Herkules H1 sivi 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 77,91 kn/m2
Herkules H1 crveni
40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 89,04 kn/m2
Herkules H1 žuti
40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 89,04 kn/m2
Herkules H1 zeleni 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H1 bijeli 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H1 crni 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H1 kreativ sivi 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H1 kreativ crveni 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H1 kreativ žuti 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H2 sivi 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 77,91 kn/m2
Herkules H2 crveni 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 89,04 kn/m2
Herkules H2 žuti 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 89,04 kn/m2
Herkules H2 zeleni 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 94,61 kn/m2
Herkules H2 bijeli 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 94,61 kn/m2
Herkules H2 crni 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 94,61 kn/m2
Herkules H2 kreativ sivi 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 94,61 kn/m2
Herkules H2 kreativ crveni 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 94,61 kn/m2
Herkules H2 kreativ žuti 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 94,61 kn/m2
Herkules H3 sivi 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 77,91 kn/m2
Herkules H3 crveni 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 89,04 kn/m2
Herkules H3 žuti 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 89,04 kn/m2
Herkules H3 zeleni 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H3 bijeli 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H3 crni 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H3 kreativ sivi 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H3 kreativ crveni 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H3 kreativ žuti 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H4 sivi 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 77,91 kn/m2
Herkules H4 crveni 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 89,04 kn/m2
Herkules H4 žuti 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 89,04 kn/m2
Herkules H4 zeleni 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H4 bijeli 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H4 crni 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H4 kreativ sivi 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H4 kreativ crveni 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H4 kreativ žuti 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H5 sivi 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,8 m2 77,91 kn/m2
Herkules H5 crveni 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 89,04 kn/m2
Herkules H5 žuti 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 89,04 kn/m2
Herkules H5 zeleni 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H5 bijeli 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H5 crni 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H5 kreativ sivi 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H5 kreativ crveni 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H5 kreativ žuti 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H6 sivi 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 77,91 kn/m2
Herkules H6 crveni 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 89,04 kn/m2
Herkules H6 žuti 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 89,04 kn/m2
Herkules H6 zeleni 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H6 bijeli 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H6 crni 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H6 kreativ sivi 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H6 kreativ crveni 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H6 kreativ žuti 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 94,61 kn/m2
Herkules H7 sivi 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 77,91 kn/m2
Herkules H7 crveni 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 89,04 kn/m2
Herkules H7 žuti 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 89,04 kn/m2
Herkules H7 zeleni 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H7 bijeli 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H7 crni 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H7 kreativ sivi 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H7 kreativ crveni 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H7 kreativ žuti 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 94,61 kn/m2
Herkules H1 sivi pjeskareni 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 101,28 kn/m2
Herkules H1 crveni pjeskareni 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 115,75 kn/m2
Herkules H1 žuti pjeskareni 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 115,75 kn/m2
Herkules H1 zeleni pjeskareni 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 122,99 kn/m2
Herkules H1 crni pjeskareni 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 122,99 kn/m2
Herkules H1 bijeli pjeskareni 40x60 m2 180 11,52 4,16 43,20 11,52 m2 122,99 kn/m2
Herkules H2 sivi pjeskareni 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 101,28 kn/m2
Herkules H2 crveni pjeskareni 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 115,75 kn/m2
Herkules H2 žuti pjeskareni 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 115,75 kn/m2
Herkules H2 zeleni pjeskareni 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 122,99 kn/m2
Herkules H2 bijeli pjeskareni 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 122,99 kn/m2
Herkules H2 crni pjeskareni 40x80 m2 180 7,68 3,12 57,6 7,68 m2 122,99 kn/m2
Herkules H3 sivi pjeskareni 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 101,28 kn/m2
Herkules H3 crveni pjeskareni 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 115,75 kn/m2
Herkules H3 žuti pjeskareni 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 115,75 kn/m2
Herkules H3 zeleni pjeskareni 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H3 bijeli pjeskareni 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H3 crni pjeskareni 30x30x42,4 m2 180 10,80 22 8,81 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H4 sivi pjeskareni 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 101,28 kn/m2
Herkules H4 crveni pjeskareni 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 115,75 kn/m2
Herkules H4 žuti pjeskareni 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 115,75 kn/m2
Herkules H4 zeleni pjeskareni 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H4 bijeli pjeskareni 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H4 crni pjeskareni 60x15 m2 180 10,80 11,11 16,36 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H5 sivi pjeskareni 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 101,28 kn/m2
Herkules H5 crveni pjeskareni 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 115,75 kn/m2
Herkules H5 žuti pjeskareni 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 115,75 kn/m2
Herkules H5 zeleni pjeskareni 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H5 bijeli pjeskareni 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H5 crni pjeskareni 15x15 m2 180 10,80 44,44 4,09 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H6 sivi pjeskareni 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 101,28 kn/m2
Herkules H6 crveni pjeskareni 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 115,75 kn/m2
Herkules H6 žuti pjeskareni 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 115,75 kn/m2
Herkules H6 zeleni pjeskareni 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H6 bijeli pjeskareni 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H6 crni pjeskareni 30x15 m2 180 10,80 22,22 8,18 10,80 m2 122,99 kn/m2
Herkules H7 sivi pjeskareni 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 101,28 kn/m2
Herkules H7 crveni pjeskareni 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 115,75 kn/m2
Herkules H7 žuti pjeskareni 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 115,75 kn/m2
Herkules H7 zeleni pjeskareni 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 122,99 kn/m2
Herkules H7 bijeli pjeskareni 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 122,99 kn/m2
Herkules H7 crni pjeskareni 120x40 m2 180 11,52 2,08 86,40 11,52 m2 122,99 kn/m2
Ostvarite popust od 10% na gotovinsko plaćanje u našim prodajnim centrima!
Arkada trgovine

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.